Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, υπολογίζει πως μέχρι το τέλος του 2018, οι χρήστες του internet θα έχουν ξεπεράσει σε αριθμό, το μισό πληθυσμό της Γης.!!!

Το 51.2% του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 3.9 δισεκατομμύρια ανθρώπους, θα χρησιμοποιεί το internet μέχρι το τέλος του έτους, κάτι το εντυπωσιακό.

Σύμφωνα με την ITU, ο κόσμος “χτίζει” μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας, ξεπερνώντας το στόχο για τη χρήση του internet από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Δε θα πρέπει όμως να ξεχνάμε πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση στο Internet.

Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες, ώστε να γίνει ακόμα πιο οικονομική η πρόσβαση στις συσκευές και τις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο .

Τι ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποιεί το internet;

Σύμφωνα με την ITU, στις ανεπτυγμένες χώρες έφτασε από το 51.3% το 2005 στο 80.9% το 2018.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό αυξήθηκε από το 7.7% το 2005 στο 45.3% στα τέλη του 2018, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη να σημειώνεται στην Αφρική όπου το ποσοστό των κατοίκων που χρησιμοποιούν το internet έφτασε από το 2.1% το 2005 στο 24.4% μέσα στο 2018.

africa online itu

Οι περιοχές με τη μικρότερη αύξηση, είναι η Ευρώπη και η Αμερική, με το 79.6% και 69.6% του πληθυσμού να χρησιμοποιεί το internet.

Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών με τη χρήση φορητών συσκευών παρουσιάζει αύξηση, τη στιγμή που οι συνδρομές σε σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν μείωση και φτάνουν το 12.4% μέσα στο 2018, ο δε αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερος από το συνολικό πληθυσμό της Γης.

Επιπλέον, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ενεργών κινητών broadband συνδρομών από 268 εκ. το 2007 σε 5.3 δισ. μέσα στο 2018, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε αυτού του τύπου συνδέσεις σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η διείσδυση έχει φτάσει τους 61/100 κατοίκους μέσα στο 2018.

Κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας

Η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φτάσει το 96% του πλανήτη, με το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε δίκτυο 3G.

Πηγή