• Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει τοπική θερμότητα σε ακραίες συνθήκες
  • Το όριο SAR που θέτουν η Ινδία, οι ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις. είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο στο οποίο η μη ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να βλάψει τον βιολογικό ιστό
  • Το όριο SAR, όπως καθορίζεται από την FCC και την TRAI, ΔΕΝ είναι ο δείκτης της ακτινοβολίας  σε πραγματικές συνθήκες.

Ένας άλλος παράγοντας που αγνοείται, είναι το γεγονός ότι η Ευρώπη χρησιμοποιεί διαφορετικό μέσο όρο για τη μέτρηση του SAR, από χώρες όπως η Ινδία και οι ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δοκιμής είναι ελαφρώς διαφορετική, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα κάποια διαφοροποίηση στα αποτελέσματα.

 

 

via