Έγινε από τη Google η ανάδειξη των κορυφαίων εφαρμογών και παιχνιδιών για το 2019 σε 9 διαφορετικές κατηγορίες. Οι επιλογές έγιναν με κριτήριο την ποιότητα, τον σχεδιασμό, την απόδοση και την καινοτομία.

Σε κάθε κατηγορία:

Standout Well-Being App

Best Accessibility Experience

Best Social Impact

Most Beautiful Game

Best Living Room Experience

Most Inventive

Standout Build for Billions Experience

Best Breakthrough App

Best Breakthrough Game