Η εφορία πιάνει δουλειά και ξεκινά τον έλεγχο για 1,2 εκ. επιτηδευματίες, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όρισε νέα κριτήρια και τον τρόπο ελέγχου υποθέσεων των τελευταίων πέντε ετών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν, η διαδικασία του ελέγχου απαιτεί πλέον την εξέταση των δεδομένων τουλάχιστον ενός μήνα και οι εφοριακοί θα αναζητούν παραβάσεις του Κώδικα σε πολλαπλά επίπεδα.

Θα ελέγχονται:

 • οι καταχωρήσεις και οι αθροίσεις των βιβλίων,
 • οι εκπτώσεις δαπανών από το Εισόδημα και τον ΦΠΑ,
 • η απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών.

Στη δαγκάνα της εφορίας πέφτουν πλέον και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Μεταξύ των στοιχείων που θα ελέγχονται για τον εντοπισμό παραβάσεων είναι ο αριθμός των μελών ή φίλων, τα σχόλια των πελατών, οι κριτικές στην σελίδα της εκάστοτε επιχείρησης .

Κάποια από τα εργαλεία της εφορίας είναι το Facebook και άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συναλλαγών, σύγκρισης προϊόντων και τιμών.

Από τους νέους φοροελέγχους δεν ξεφεύγουν ούτε οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πορτοφολιών, όπως το PayPal, η PaySafe, η VivaWallet. Επιπλέον, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να ανησυχούν για τυχόν συνδέσεις POS ή e-POS τα οποία έχουν συνδεδεμένα με ξένες τράπεζες.

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση, η όλη διαδικασία ελέγχου ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

 • Γίνεται επιλογή υποθέσεων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
 • Ακολουθεί έλεγχος συμμόρφωσης και διασταύρωσης στοιχείων σε έγγραφα, βιβλία, καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, και άλλα.
 • Πραγματοποιείται επαλήθευση των εσόδων και αγορών του ελεγχόμενου.
 • Ελέγχονται οι διαδικτυακές συναλλαγές.
 • Εντοπίζονται πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.
 • Αναζητούνται μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 • Ελέγχονται οι φόροι εισοδήματος
 • Πραγματοποιείται έλεγχος του Φ.Π.Α. σε πολλαπλά σημεία
 • Διενεργείται έλεγχος του Φ.Μ.Υ. και όλων των παρακρατηθέντων και καταβληθέντων φόρων.
 • via