Η τελευταία έκδοση του λειτουργικού MIUI της Xiaomi, φέρνει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο εργάζεται η εταιρεία.

Η επερχόμενη έκδοση του MIUI έρχεται με τη λειτουργία «προειδοποίησης σεισμού».

Η λειτουργία θα χρειαστεί ακόμα κάποιες βελτιώσεις.

Η προειδοποίηση σεισμού

  • Χρησιμοποιεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για την αποστολή ειδοποίησης στους χρήστες.
  • Ενημερώνει όταν το δίκτυο ανιχνεύει έναν επικείμενο σεισμό, που θα προκαλέσει ισχυρό «ταρακούνημα».
  • Εντοπίζει επίσης την τοποθεσία που θα επηρεάσει το σεισμικό κύμα, το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού.
  • Αφού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, παρέχει υπηρεσία βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

Θυμίζουμε ότι τα σεισμικά κύματα έρχονται σε τρεις μορφές, διαμήκη κύματα, εγκάρσια και κύματα επιφανείας.

  1. Η ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων κυμάτων είναι γρήγορη, 5,5–7km/sec, αλλά η καταστροφική τους ικανότητα είναι μικρή.
  2. Η καταστροφική ικανότητα του εγκάρσιου κύματος είναι μεγάλη,αλλά, η ταχύτητα διάδοσης είναι αργή (4km/sec).
  3. Το επιφανειακό κύμα είναι το πιο αργό και μπορεί να διαδοθεί μόνο κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους και είναι η κύρια αιτία ισχυρής βλάβης στην επιφάνεια.

Επειδή τα κύματα έρχονται από μεγάλο βάθος, η προειδοποιητική περίοδος είναι συνήθως κάποια δευτερόλεπτα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι

  • Αν ο χρόνος προειδοποίησης είναι 3 δευτερόλεπτα, ο κίνδυνος θανάτου μπορεί να μειωθεί κατά 14%.
  • Αν είναι 10 δευτ, ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται κατά 39%.
  • Αν ο χρόνος προειδοποίησης είναι 20 δευτ, ο κίνδυνος θανάτου μπορεί να μειωθεί κατά 63%.

Η Xiaomi αναπτύσσει ένα χαρακτηριστικό, που θα χρειαστεί πολλές εργαστηριακές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της και η ακρίβεια, ενώ θα μπορούσε μελλοντικά να βελτιωθεί κατά πολύ.

Προς το παρόν η Xiaomi κάνει την αρχή, και οι άλλοι κατασκευαστές αναμένεται να ακολουθήσουν με την ελπίδα της τελειοποίησης στο μέλλον.

via