Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπουμε forums να αποκλείουν συγκεκριμένους ιστότοπους, π.χ. τοποθεσίες που είναι κακόβουλες από τη φύση τους ή προβληματικές για άλλους λόγους. Σπάνια όμως μπλοκάρονται νόμιμες ιστοσελίδες σε επίσημα forums μεγάλων εταιρειών.
Μια γρήγορη δοκιμή στο Microsoft Answers forum επιβεβαιώνει ότι το domain ccleaner.com αλλάζει αυτόματα σε **** , το domain αλλάζει αυτόματα μετά την δημοσίευση.

Γιατί απέκλεισε το συγκεκριμένο domain η Microsoft, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά.

via