Η εταιρεία Capgemini, διαπίστωσε σε έρευνα, ότι μόνο μία στις τρεις εταιρείες έχει συμμορφωθεί πλήρως με το GDPR, παρόλο που οι κανονισμοί προστασίας του απορρήτου είναι υποχρεωτικοί σε όλη την Ευρώπη.

Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρκετά αυστηρές και επιβάλουν βαριά πρόστιμα στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Μόνο το 28% των υπαλλήλων εταιριών, πιστεύει ότι ακολουθεί πλήρως η εταιρεία τους, το GDPR.

Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου τιμώρησαν την British Airways με πρόστιμο ύψους 183 εκατομμυρίων λιρών, καθώς η εταιρεία δεν είχε υιοθετήσει αποτελεσματικές πρακτικές για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Γιατί δεν συμμορφώνονται όλες οι εταιρείες με το GDPR;
• Ο πιο βασικός λόγος, είναι η χρήση παλιών συστημάτων πληροφορικής, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του GDPR.
• Το 36% των εταιρειών θεωρεί ότι οι απαιτήσεις του GDPR είναι περίπλοκες και απαιτείται προσπάθεια για να εφαρμοστεί.
• Ένα μεγάλο ποσοστό υποστήριξε ότι υπάρχει οικονομικό κόστος για την πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Οι επιπτώσεις
• οι εταιρείες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύμα hacking επίθεσης.
• μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα συστήματά τους, διαρροή δεδομένων των πελατών και δυσφήμηση για την εταιρεία.
• υπάρχει ο κίνδυνος να τους επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο.

Οι οργανισμοί που λειτουργούν σύμφωνα με το GDPR, υπερέχουν, γιατί έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των πελατών με αποτέλεσμα την καλή φήμη του brand και την αύξηση των εσόδων.