Σε μια προσπάθεια να προωθήσει το λεγόμενο Σχέδιο μεταφοράς δεδομένων, το Facebook τώρα διευκολύνει τους χρήστες να μεταφέρουν όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ τους στο Facebook στο Google Photos.

Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της Apple, της Google, της Microsoft, του Twitter και του Facebook και ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των οικοσυστημάτων τους.

Το Facebook τώρα σας επιτρέπει να εξάγετε όλες τις φωτογραφίες σας στο Google PhotosΑπό σήμερα, το Facebook λέει ότι το εργαλείο για τη μεταφορά των φωτογραφιών σας είναι διαθέσιμο μόνο στους  χρήστες στην Ιρλανδία και τη Βρετανία και θα εισαχθεί στον υπόλοιπο κόσμο στις αρχές του 2020.

Το Facebook προσθέτει επίσης ότι το εργαλείο θα συνεργαστεί με άλλες υπηρεσίες, όπως iCloud και OneDrive.