Στο App Store της Apple, υπάρχουν αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια, για κάθε προτίμηση, με τις περισσότερες επί πληρωμή. Ανά διαστήματα οι δημιουργοί, προσφέρουν δωρεάν τις  εφαρμογές τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για την επόμενη εβδομάδα, μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν τις παρακάτω paid iOS εφαρμογές και παιχνίδια.

Παιχνίδια
Εφαρμογές