Στο Google Play, αρκετοί δημιουργοί επιλέγουν ανά διαστήματα να προσφέρουν δωρεάν τις paid εφαρμογές τους, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για λίγες ημέρες,, μπορούμε να αποκτήσουμε δωρεάν, τις παρακάτω εφαρμογές και παιχνίδια.

Εφαρμογές

Παιχνίδια

Εξατομίκευση και πακέτα εικονιδίων

Αυτές είναι οι paid Android εφαρμογές, και τα παιχνίδια, που μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν. Δίπλα, η αρχική τιμή της εφαρμογής.