Το USB 4, πολύ σύντομα  θα αντικαταστήσει το USB 3.2. Το νέο πρότυπο θα διπλασιάσει την ταχύτητα καιταυτόχρονα θα υποστηρίζει πλήρως το DisplayPort 2.0. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να υποστηρίξει οθόνες με 8K και 16K ανάλυση, 60Hz ρυθμό ανανέωσης και HDR .

Επιπλέον,  το USB 4 με ταχύτητες 40Gbps θα υποστηρίξει το DisplayPort 2.0 των 80Gbps, γιατί θα στέλνει και θα λαμβάνει ταυτόχρονα με ταχύτητα 40Gbps. Η συγκεκριμένγ προδιαγραφή ονομάστηκε DisplayPort Alt Mode 2.0.  Με την χρήση του Alt Mode 2.0 θα μπορεί το USB-C να λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση, επομένως θα διπλασιάζει την ταχύτητα.

Το Alt Mode 2.0

  • θα υποστηρίζεται και από τα καλώδια USB 4,
  • οι οθόνες δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν θύρες USB 4.
  • το νέο πρότυπο προφνώς θα  χρησιμοποιηθεί σε smartphone όσο και σε  PC, μιας και υποστηρίζει και   Thunderbolt 3.

dims

 

via