Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Google ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποκτήσει την εταιρεία smartwatch fitness Fitbit. Σε αυτό το σημείο, η εξαγορά εκκρεμεί ακόμη κανονιστικές εγκρίσεις, και σύμφωνα με έκθεση του Reuters, η αγορά 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα λάβει την αντιμονοπωλιακή έγκριση της ΕΕ.

Η απόκτηση του Fitbit από την Google δείχνει το ενδιαφέρον της εταιρείας να επικεντρωθεί περαιτέρω στα werables και στο Android – Wear OS. 

Το απόρρητο των δεδομένων χρηστών παραμένει μια εκκρεμότητα και η αναφορά τονίζει ότι η Google προσφέρθηκε να περιορίσει τη χρήση δεδομένων Fitbit για διαφημίσεις Google, ενώ παρακολουθεί με μεγαλύτερη επιμέλεια τη διαδικασία του. 

Η Επιτροπή πρέπει τώρα να διερευνήσει περαιτέρω τα σχόλια από τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές πριν αποφασίσει εάν θα προχωρήσει ή θα απαιτήσει περαιτέρω παραχωρήσεις από ό, τι έχει υποβάλει η Google. Η απόφαση πρόκειται να ληφθεί από την Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου (ή πριν).

 

Πηγή 2 3