satellite-network-Smartphonegreece

Στην εποχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται εάν τα δορυφορικά τηλέφωνα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

Λοιπόν, μόνο άν σκοπεύετε να πάτε «στην άκρη της γης», όπου τα συμβατικά δίκτυα GSM δεν λειτουργούν, αλλά και σε δύσκολα σημεία όπως νησάκια, δάση, δύσβατες περιοχές, χρειάζεστε ένα καλό δορυφορικό τηλέφωνο. Επίσης είναι χρήσιμο ως μέσο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης εάν η κάλυψη των φορέων κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή σας είναι κακή. Έχουμε ετοιμάσει ορισμένες οδηγίες για να ακολουθήσετε και να συγκρίνετε τους τύπους των δορυφορικών τηλεφώνων, που είναι πιο κατάλληλοι για τις ανάγκες σας προτού λάβετε την τελική απόφαση να αγοράσετε.


Global communications
Communications Technology, internet. 3D render

Πρώτο σημαντικό κριτήριο  βάσει του οποίου πρέπει να ξεκινήσετε τη σύγκριση των δορυφορικών τηλεφώνων είναι τα δίκτυα που χρησιμοποιούν. Αλλά πρώτα, ας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ένα δορυφορικό τηλέφωνο. Ένα δορυφορικό τηλέφωνο, όπως υποδηλώνει το όνομα, χρησιμοποιεί δορυφόρους για τη μετάδοση σημάτων αντί για σταθμούς βάσης στη γη. Γι ‘αυτό λειτουργούν καλύτερα σε εξωτερικούς χώρους. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά της Γης. Τα δορυφορικά δίκτυα χωρίζονται σε γεωσυγχρονισμό και χαμηλή τροχιά( geosynchronous and low-orbit).

Δορυφορικά δίκτυα χαμηλής τροχιάς(Συστήματα LEO) χρησιμοποιούν πλήθος δορυφόρων που κινούνται σε σχετικά χαμηλή γήινη τροχιά – συνήθως σε υψόμετρο 650 έως 1100 km. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα τέτοιων δικτύων είναι ότι το εύρος ενός δορυφόρου δεν είναι μεγάλο, έτσι μπορείτε εύκολα να χάσετε το σήμα. Ωστόσο, αυτό το μειονέκτημα αντισταθμίζεται από τον αριθμό των δορυφόρων σε ένα δίκτυο και την ταχύτητά τους.

Επειδή τα δορυφορικά δίκτυα χαμηλής τροχιάς απαιτούν λιγότερη ισχύ για τη λειτουργία τους, τα δορυφορικά τηλέφωνα που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε αυτά είναι μικρότερα. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα κινητά τηλέφωνα.

Το σήμα μεταδίδεται από το δορυφορικό σας τηλέφωνο στον πλησιέστερο δορυφόρο και μετά μεταδίδεται περαιτέρω στο άτομο που καλείτε μέσω του δορυφορικού δικτύου της ίδιας εταιρείας. Εάν καλέσετε κάποιον σε μη δορυφορική συσκευή, η κλήση μεταδίδεται στο τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω ενός σταθμού στη Γη που είναι υπεύθυνος για τη λήψη του σήματος από τον δορυφόρο. Έτσι, μπορείτε να επικοινωνείτε με χρήστες ενός κανονικού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου από ένα δορυφορικό τηλέφωνο.

Τα γεωσύγχρονα δορυφορικά δίκτυα (γεωστατικοί δορυφόροι) λειτουργούν διαφορετικά. Ο αριθμός των δορυφόρων σε αυτά τα δίκτυα είναι πολύ μικρότερος, αλλά βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα – περίπου 35.000 χλμ. από την επιφάνεια της Γης. Μόνο ένας τέτοιος δορυφόρος καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή και ακολουθεί την περιστροφή της Γης έτσι ώστε να βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο σημείο στον ουρανό.

Έτσι, μόλις πιάσετε ένα σήμα από αυτόν τον δορυφόρο, δεν μπορεί να χαθεί όπως το σήμα των δορυφορικών δικτύων χαμηλής τροχιάς.  Μειονέκτημά τους είναι ότι το σήμα καθυστερεί συχνά λόγω της μεγαλύτερης απόστασης που χρειάζεται το σήμα για να ταξιδέψει στον δορυφόρο. Εάν δεν έχετε σήμα, θα πρέπει να μετακινηθείτε μέχρι να το πιάσετε. Επίσης, τα δορυφορικά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε αυτά τα δίκτυα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα συμβατικά τηλέφωνα. Το μέγεθός τους, είναι πιο κοντά σε tablet. Ένα άλλο μειονέκτημα σχετικά με αυτά είναι ότι αυτά τα δίκτυα έχουν κακή ή καθόλου κάλυψη γύρω από τον ισημερινό (από 70 μοίρες βόρεια του ισημερινού έως 70 μοίρες νότια του ισημερινού) λόγω της χαμηλότερης γωνίας που οι δορυφόροι συμπίπτουν με την επιφάνεια της Γης και μεγάλες μάζες Η ανακούφιση, όπως τα βουνά, μπορεί να επηρεάσει και να μπλοκάρει το σήμα.


htsatellite-phones-Smartphonegreece (3)Δεύτερο σημαντικό κριτήριο βάσει του οποίου συγκρίνετε τα δορυφορικά τηλέφωνα είναι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σίγουρα, θα θελήσετε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα e-mail σας.

Εκτός από το ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλες συσκευές σε σταθερά και κανονικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με τη βοήθεια δορυφορικών τηλεφώνων, είναι επίσης δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων και η πρόσβαση σε περιεχόμενο Διαδικτύου. Όσον αφορά τα μηνύματα, οι δυνατότητες είναι παρόμοιες με αυτές των συνηθισμένων κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, με το Διαδίκτυο, τα πράγματα είναι δραστικά διαφορετικά. Το Διαδίκτυο μέσω δορυφορικού τηλεφώνου είναι αργό. Η μέση τιμή ανταλλαγής δεδομένων (ροή) στα συστήματα LEO είναι κατά μέσο όρο περίπου 10kbps. Ένα τόσο αργό Διαδίκτυο είναι καλό μόνο για τον έλεγχο του email. Τα γεωσύγχρονα δίκτυα έχουν ελαφρώς γρηγορότερο ίντερνετ, από 50 έως 512kbps.


htsatellite-phones-Smartphonegreece (1)Τρίτο, αλλά το πιο σημαντικό για πολλούς είναι η  τιμή τους. Η τιμή ενός δορυφορικού τηλεφώνου κυμαίνεται μεταξύ 600 και 1200 $ (500 και 1000 ευρώ). Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα δορυφορικό τηλέφωνο, πρέπει να πληρώσετε για το κατάλληλο πακέτο υπηρεσιών, το οποίο μπορεί να είναι πολύ ακριβό (από 200 έως 6000 $).

Ωστόσο, υπάρχουν πακέτα έκτακτης ανάγκης ή συνδρομές οι οποίες κοστίζουν περίπου 400 $ ετησίως, περίπου 30$ το μήνα. Αυτή είναι μια συνδρομή χωρίς υπηρεσίες και παροχές και κάθε κλήση σας κοστίζει περίπου 6 $ ανά λεπτό.

via