Η TikTok έφερε ένα νέο σύνολο ρυθμίσεων απορρήτου, για τους χρήστες του κάτω των 18 ετών. Όλοι οι λογαριασμοί θα αλλάξουν σε Ιδιωτικό, αντί για Δημόσιο, ενώ δεν είναι δυνατή η λήψη και χρήση βίντεο από χρήστες ηλικίας 13 έως 15 ετών για λειτουργίες Duet ή Stitch.

Οι χρήστες ηλικίας 16 και 17 ετών θα μπορούν να κάνουν ντουέτο και να επεξεργάζονται τα βίντεό τους. Η προεπιλεγμένη λειτουργία για αυτό θα αλλάξει σε Φίλοι αλλά μπορεί να γίνει επαναφορά μέσω του μενού Ρυθμίσεις.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τους νεότερους χρήστες, τόσο τους υπάρχοντες λογαριασμούς όσο και τις νέες εγγραφές. Θα λάβουν μια ειδοποίηση για τις αλλαγές, τις οποίες η εταιρεία είπε «στοχεύουν στην επίτευξη υψηλότερων προεπιλεγμένων προτύπων για το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών».

Ενώ οι νέες ρυθμίσεις δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα, προσθέτουν ασφάλεια με την οποία μπορεί να αντέξει το TikTok, δρούν με βάση το χρήστη, ενώ λιγότερα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν με άτομα που δεν γνωρίζουν.

via