health-tec-Smartphonegreece medicaleconomics

Μια ανάλυση δεδομένων μυϊκής και λιπώδους μάζας σε ένα μεγάλο δείγμα πληθυσμού δείχνει τη συσχέτιση αλλά και τους περιορισμούς στην πρόβλεψη καρδιομεταβολικών κινδύνων

Οι ερευνητές της Concordia που μελετούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας τους φαινοτύπους του σώματος, δηλαδή τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά όπως το ύψος, η κινητική συμπεριφορά, η εμφάνιση και άλλα μετρήσιμα στοιχεία, διαπίστωσαν ότι ανεξάρτητα από τους μύες  που είχαν τα άτομα, τα υψηλά επίπεδα λιπώδους μάζας σε ένα άτομο συσχετίστηκαν με χειρότερη γενική υγεία.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Preventive Medicine , χρησιμοποίησαν δεδομένα από μια μακροχρόνια μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνουν ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της υπερβολικής παχυσαρκίας – λιπώδους ιστού – στην καρδιομεταβολική υγεία ενός ατόμου δεν αντισταθμίστηκε ακόμη και από τα υψηλά επίπεδα μυϊκής μάζας. Τα δεδομένα ελήφθησαν με τη χρήση της τεχνολογίας (ηλεκτρονικές ζυγαριές, smartwatches, μετρητ;ές αρτηριακής πίεσης, περιχειρίδα καρπού Pulsewave με δυνατότητα Bluetooth, ζυγαριές σωματικού βάρους και λιπομέτρησης, ασύρματα οξυμέτρα και αισθητήρες θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με ιατρικές συσκευές μετρήσεων. 

Οι ερευνητές στήριξαν τη μελέτη τους σε δεδομένα από το NHANES, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των ΗΠΑ που συλλέχθηκαν μεταξύ 1999 και 2006. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση διπλής ενέργειας απορρόφησης ακτίνων Χ (DEXA), ένα διαγνωστικό πλαίσιο που αναλύει το λίπος και τη μυϊκή μάζα . Με βάση την πλευρά του 50ου εκατοστημόριου που κατέταξαν, τα άτομα κατηγοριοποιήθηκαν σε έναν από τους τέσσερις προτεινόμενους φαινοτύπους:

 1. χαμηλής παχυσαρκίας/υψηλού μυϊκού ιστού,
 2. υψηλής παχυσαρκίας/υψηλής μυϊκής μάζας,
 3. χαμηλής παχυσαρκίας/υψηλής μυϊκής μάζας
 4. χαμηλής παχυσαρκίας/χαμηλού μυικού ιστού.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο οι φαινότυποι της παχυσαρκίας/μυϊκής συσχέτισης σχετίζονται με τα επίπεδα λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, καθώς και τη γλυκόζη του αίματος και την αρτηριακή πίεση. Τα αποτελέσματα προσαρμόστηκαν επίσης για την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και την εκπαίδευση.

«Θέλαμε να δούμε αν αυτή η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση ήταν καλύτερη από τον παραδοσιακό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) στην πρόβλεψη όλων αυτών των διαφορετικών καρδιομεταβολικών εκβάσεων», λέει η Sylvia Santosa, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Υγείας, Κινησιολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και μία από τις οι συγγραφείς της εργασίας.

Οι ερευνητές  διαπίστωσαν ότι όντως ο ΔΜΣ, αν και κάθε άλλο παρά τέλειος, ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιομεταβολικών κινδύνων όπως ο διαβήτης και η υπέρταση.

Οφέλη του ΔΜΣ

Ωστόσο, τα δεδομένα αποκάλυψαν αρκετά εντυπωσιακά ευρήματα. Σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλής παχυσαρκίας/υψηλού μυϊκού ιστού, η οποία ήταν η πιο υγιής από τις τέσσερις, οι ερευνητές σημείωσαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Οι δύο ομάδες υψηλής παχυσαρκίας είχαν λιγότερες πιθανότητες να είναι σωματικά δραστήριες και πιο πιθανό να έχουν μη φυσιολογικά λιπίδια και λιγότερο υγιεινές δίαιτες.
 • Η ομάδα υψηλής παχυσαρκίας/χαμηλών μυών είχε υψηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, χαμηλότερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας («καλή» χοληστερόλη) και χαμηλότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. 
 • Η ομάδα υψηλής παχυσαρκίας/χαμηλών μυών είχε επίσης 56 έως 66 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες να ανταποκριθεί στις συστάσεις εβδομαδιαίας φυσικής δραστηριότητας.
 • Η ομάδα υψηλής παχυσαρκίας/υψηλού μυϊκού ιστού είχε δυσμενείς τιμές για όλα τα καρδιομεταβολικά μέτρα και τα μέτρα παχυσαρκίας. Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ήταν επίσης χαμηλότερη. 
 • Η ομάδα υψηλής παχυσαρκίας/υψηλού μυϊκού ιστού είχε επίσης 49 έως 67 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες να ανταποκριθεί στις συστάσεις σωματικής άσκησης, περίπου 80 τοις εκατό περισσότερες πιθανότητες να έχει υπέρταση και 23 έως 35 τοις εκατό περισσότερες πιθανότητες να υπερβεί τη συνιστώμενη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών.
 • Συνολικά, ο φαινότυπος υψηλής παχυσαρκίας/υψηλού μυϊκού ιστού είχε τις λιγότερες πιθανότητες να πληροί τις συστάσεις σωματικής δραστηριότητας και θρεπτικών συστατικών και διέτρεχε τον μεγαλύτερο κίνδυνο κακής καρδιομεταβολικής υγείας.
 • Η ομάδα χαμηλής παχυσαρκίας/χαμηλών μυών είχε σημαντικά χαμηλότερο ΔΜΣ και περιφέρειες μέσης. Αυτή η ομάδα είχε επίσης τη χαμηλότερη δύναμη πρόσφυσης μεταξύ των τεσσάρων φαινοτύπων.

«Αν εξετάζουμε τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο σε επίπεδο πληθυσμού, ο ΔΜΣ μπορεί να σας δώσει φθηνή και γρήγορη ιδέα για το τι συμβαίνει», λέει ο Santosa

 

 

 

 

 

  

   

via 2

Advertisement